Wednesday, May 19, 2010

Software Engineers never die…

કેટલાક લોકો એમની આખી જીંદગી 'ઇન્ટેલિજન્ટ' થવા પાછળ ખરચી નાંખે છે. જયારે અમુક લોકો જન્મથી જ 'ગુજરાતી' હોય છે !!Software Engineers never die… They just go Offline ….  :)

No comments: